Joachim Cureus (rodz. 23 paźdźerńika 1532 we Freystadt (terozki Kożuchůw), um. 21 styczńa 1573 we Glogau (terozki Głogůw)) – mjymjecki prozajik a historyk. Je autorem gyszichty Ślůnska Gentis Silesiae annales, kero bůła wydano we 1571 roku a we keryj pjyrszy roz użyto mjanůw "Dolny Ślůnsk" a "Gůrny Ślůnsk" (Silesia Inferior a Superior). Krům tygo pisoł tyż teologiczne uozprowki.