Kłodńica

rzyka we Ślōnsku

Kłodńica (pol. Kłodnica) – rzyka we połedńowyj Polsce, dopływ Uodry. Mo, podug růżnych zdrzůdłůw, 75 abo 84 km dugośći. Wypływo we leśe na połedńu Katowic, przepływo bez Ślůnsko Ruda, Zobrze a Glywicy, a potym bez Raćiborsko Kotlina dopływo do Koźlo, kaj wlatuje do Uodry. Kłodńica je na cołkij dugośći fest zańyczyszczůno. Uod Glywicůw aże do ujśćo do Uodry zaśylo Glywicki Kanał, kery bjegńe růwnolygle dů ńij.

Kuodńica w cyntrum Gliwic