Kůmputrowo godkaformalno godka, kero je używano do komunikacyje czowjeka ze maszynům, nojczyńścij kůmputerym. Kůmputrowe godki używane sům do tworzyńo programůw, kere kontrolujům zachowańy maszyny.