Kůntrolny uobroz

Kůntrolny uobroz to je uobroz kery je transmitowany uod nadawczyj stacyje jakij telewizyje wuůnczas kej ńy je ymitowany żodyn program. Suży uůn do kalibracyje kůntrastu, pjůnowygo a poźůmygo uodchylańo, sztalowańo farbůw atp. Na poczůntku bůła to fizyczńy istńejůnco plansza, ńyskorzi wlozły do użyćo kůntrolne uobrazy tworzůne elektrůńiczńy.

Commons