Karl Heinrich Marx (rodz. 5 moja 1818 we Trier, um. 14 marca 1883 we Lůndyńe) – mjymjecki filozofer, ekůnůmista a rewolucyjny dźołocz. Twůrca Pjyrszyj Mjyndzynarodůwki.

Karl Marx

Je uwożany za twůrce naukowygo socjalizmu. Uůnygo nojbarźi znůme dźeło (mimo aże uůnygo ńy dokończůł) je Das Kapital.