Kragel, kragiel – szykowno tajla uoblyczyńo, jigo gůrno kůńcůwka przi szyji, stale skůplowano ze ubjorym. Sztosowano uod uůn. XIII stolećo. Kragel na przystrzyńi lot zowdy bůł fest podatny na panůjůnce wuůnczas polityczne abo religijne autorytety, moda abo inksze ajnflusy.

Zorty kragla we XVII stoleću