Krutyńa (pol. Krutynia) – rzyka na Mazurskim Pojeźerzu, 99 kilomyjtrůw dugo. Wjyrch jeji dorzyczo mo 638 km². Je znůmo skiż tygo, co je jednům ze nojpopularńijszych cestůw na kajakowe spływy we Polsce[1].

Spływ kajakowy na Krutyńi

Przipisy