Kryngowce (Vertebrata, ôd łac. vertebra - kryng) – moc rozmajty morfologicznie podtyp zwiyrzōnt zaliczanych do strunowcōw. Porzōnd synōnimizuje sie je ze czaszkowcami (Craniota). Sōm to zwiyrzynta ze krziżami wewnyntrznymi.

Szkelet cycacza – jednego ze kryngowcōw