Kryngowce

Kryngowce (Vertebrata, ôd łac. vertebra - kryng) – moc rozmajty morfologicznie podtyp zwiyrzōnt zaliczanych do strunowcōw. Porzōnd synōnimizuje sie je ze czaszkowcami (Craniota). Sōm to zwiyrzynta ze krziżami wewnyntrznymi.

Szkelet cycacza – jednego ze kryngowcōw

EwolucyjŏEdytuj

← mln lŏt tymu
Kryngowce
←4,6 mld 541 485 443 419 359 299 252 201 145 66 23 2