Krys (pol.: powiat) – jydnůstka ferwaltůngowygo tajlůngu wprowadzůno we Polsce, Mjymcach, a Słowacyji[1]. Potoczńe roz a kedy tajluje śe krysy na grodzki krys a źymski krys.

Aktuelno karta Polski ze tajlůngym na krysy[1]

Przipisy

  1. 1,0 1,1 Na stan 6 śyrpńa 2013