Lōd to je mineroł z hōrmy tlynkōw ô chymicznym mustrze H2O. Je tyn stan stały ôd wody.

Blok lodu

Je ôn przejzdrzisty. Jego twardość w skali ôd Mohsa wynosi 1,5[1]. Mŏ szklisty glanc.

Lōd je dwōjłōmnym krysztołym, jednak jego spōłczynniki załōmaniŏ rōżniōm sie małowiela: wynoszōm no = 1,309 i ne = 1,313 dlŏ weli ô dugości kole 590 nm.

Niyma to blank znane, czymu lōd je maźglaty, choć wiadōmo, iże tajleczki lodu bydōnce na jego wiyrchnij sōm słabij zwiōnzane z ôstatkym tajleczek, snŏdź skuli wpływaniŏ na niy tajleczek luftu[2].

Przipisy

  1. Ice, www.mindat.org [dostymp 2021-06-09].
  2. Kenneth Chang, Explaining Ice: The Answers Are Slippery, „The New York Times”, 21 lutego 2006, ISSN 0362-4331 [dostymp 2021-06-09] (angelski).