Larmo to we akustyce wszyjske ńypożůndane dźwjynki kere majům ajnflus na akustyczne tło. Larmo we strzodowisku je zjawiskym subjektywnym, to sům kożdyj zorty bezpotrzebne, ńyprzijemne a ućůnżliwe dźwjynki. We medycyńe sům to kożdyj zorty ućůnžliwe a bezpotrzebne dźwjynki, kere majům ajnflus na zdrowje czowjeka abo bezpostrzedńo (bez możliwość uszkodzyńo narzůndu słůchu), abo postrzedńo, bez ajnflus na ludzko psychika.