Ligota (mjym.: Ellgoth, Idaweiche) – tajla dźelńicy admińistarcyjnyj Ligota-Panewńiki, kero je pouožůno na pouedńu Katowic. Je to wjelgi uostřodek kultury študynckij, skiž tygo co sům sam akadymiki, a tyž uostřodek medyčny - m. in. Państwowy Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej. Bez Ligota přepuywo Kuodńica, a dowńij, kej ńy bůuo we ńi tela marasu co terozki, do Ligoty ćůngli mjyškańcy Katowic, coby śe sam uokůmpać we řyce. Tak bůuo ješče na anfangu XX wjeku. We 1924 Ligota přiuůnčůno do Katowic. Nojwjynkšy wzrost ličby mjyškańcůw bůu sam we lotach 50. a 60. XX stolećo, kej pobudowano we Ligoće bloki mjyndzy ulicůma Piotrowickům, Panewnickům, Zielonogórskům a Kołobrzeskům a tyž Piotrowickům, Bromboszcza a Emerytalnům.

Herb Ligoty s ůng. 1930
Dům Študynta nr 2 we Ligoće