Lůncetla

(Pōnkniyntŏ ze Loncetla)

Lůncetla – buchalterski dokůmynt, na kerym je wydurkowano informacyjo uo wysokośći geltagu. Mo forma dugigo a wůnskigo paska. Na lůncetli stoji, wjela pracowńik robjůł godźin we mjeśůncu, wjela mo za nadgodźiny, prymje a inksze, wjela wynośůły dowki a geld na ubezpjeczyńy atd.

We folklorze a uosprowkach we ślůnskich familijach lůncetla ńyroz bůła sztichym do haje, kej chop za wjelgo tajla ze geltagu ustawjůł we szynku, abo kej ńy chćoł jij pokozać ślubnyj.