Madźarsko godka (magyar nyelv) – je godka we podskupińe ugryjskich godkůw, kero przinoleży do podfamilije ugrofińskij (ze familije uralskij).

Plac we postrzodkowyj Ojropje, kaj godo śe we madźarskij godce, je uoznaczůny na źylůno farba

Godkům tům godo ůngyfer 13,6 mln ludźi - ze czygo nojwjyncy (wele 9,5 mln) we Madźarach), nale tyż we połedńowyj Słowacyji, postrzodkowyj Růmůńiji (Śedmjogrůd), půłnocnyj Syrbiji (Wojwodina), zachodńij Ukrajińe (Zokarpaće), wschodńij Słowyńiji (Prekmurje) a wschodńij Austriji (Burgynland).

Madźarski je to aglutynacyjno godka.

Madźarske abecadło edytuj

A a Á á B b C c Cs cs D d Dz dz Dzs dzs
E e É é F f G g Gy gy H h I i Í i
J j K k L l Ly ly M m N n Ny ny O o
Ó ó Ö ö Ő ő P p R r S s Sz sz T t
Ty ty U u Ú ú Ü ü Ű ű V v Z z Zs zs