Malōnek[1] to je dzieło plastyczne, co pokazuje perzōnã, przedmiot itd., wykōnane nŏczyniami piśmiynniczymi abo szkryfōnkowymi, farbami itp. na papiōrze, cwelichu abo desce.

Malōnek

Przipisy

  1. malōnek, dykcjonorz.eu [dostymp 2021-10-23] (ślōnski).