Mamberamo

Mamberamo to je dugo na 700 km řyka na wyspje Nowo Gwinyja, we indůnezjskij prowincyje Papua. Swůj anfang mo ze skuplowańo řykůw Tariku a Taritatu. Puyńy bez Gůry Van Reesa a mo deltowe ujśće do Uoceanu Spokojnygo. Wele Mamberamo žyjům i terozki ludźe kere ńy zetknyli śe s zachodńům cywilizacyjům, a je sam fest srogo bjoroztůmajtość. We lotach 90. řůnd Indůnezyje planowou zbudować wjelgo hydroelektrowńa ze štučnym zbjorńikym a zaporům, nale skiž kryzysu ykonůmičnygo ńy zrealizowano tych planůw. Druge gůry, bez kere přepuywo Mamberamo - Gůry Foja - zdowajům śe być jydnym s rygjůnůw we kerym je nojwjyncyj na śwjeće ńyznůmych do terozki gatůnkůw roślinůw a zwjyřůnt.

Delta řyki Mamberamo, zdjyńće s satelity

Ujśće Mamberamo lo Ojropejčykůw uodkryu we 1545 Hišpůn Yñigo Ortiz de Retez. Pjyršo wyprawa we gůra řyki bůua we 1883.