Mateusz Morawiecki (rodz. 20 czyrwca 1968 we Wrocławju) - polski polityker, tyż menadżer a bankowjec. Bůł prezesym Banku Zachodńigo WBK (2007-2015), Wiceprezesym Rady Mińistrůw (2015-17), mińistrym rozwoju (uod 2015), mińistrym finansůw (uod 2016). 11 grudńa 2017 zostoł prymjerym RP. Noleży do partyji Prawo i Sprawiedliwość. Je synym Kornela Morawjeckigo - prziwůdcy Walczůncyj Solidarnośći.

Mateusz Morawiecki 2018

Necowe uodwołańaEdytuj