Matymatyka

nauka podszukujōncŏ liczby, zbiory liczb, kształty i inksze elymynta

Matymatyka (ze greckego: mathēmatik ze máthēma - poznańy, umjyjyntnůść) - nauka skupjůno na rozumowańu dedukcyjnym, dowajůnco werkcojg ku badańu wńoskůw ze przijyntych założyń. Dowńij wyrůżńano "czysto matymatyka", abstrakcyjno, rozwijano bes zwjůnzku ze kůnkretnymi praktycznymi zastosowańůma, l.b. we techńice. Nale ńyskorzi uokozało śe, co dowo śe ja zastosować we fizyce a informatyce. Szkolne rozumjyńy matymatyki kej nauki uo liczbach ńy je akuratne już uod XIX wjeku.