Mjycław (Masław, Mojsław) (rodz. ? - um. 1047) – możnowładca mazowjecki, cześńik Mjyszka II. We uokreśe połůnczůnygo s pogańskům reakcyjům ludowygo powstańo po umarću Mjyszka II uobjůł władza na Mazowszu uogłaszajůnc śe kśyńćym, a Mazowsze ńyzależnym krejym. Skuli zamjyszek Kaźimjyrz Uodnowićel zmuszůny bůł uchodźić s kraju a szukać schrůńyńo we Madźarach. Kej powrůćů, Mjycław przećiwstawił śe zbrojńy nowymu kśyńću, sprzimjyrzajůnc śe s Půmorzanůma a Jaćwingůma. Zginůł we 1047 we walce ze zjydnoczůnymi wojskůma Kaźimjyrza Uodnowićela a kśyńća kijowskigo Jarosuawa Můndrygo.

Podug hipotezy Stanisława Rosponda, Masław je skrůcůnům formům ńyzachowanygo we pjyrwotnym brzmjyńu mjana Jimasław, kery wtůrńy utrzimoł śe kej Jimisław[1]

PrzipisyEdytuj

  1. S. Rospond, Uwagi polemiczne o Mjeszku, Masławie i Dąbrówce, [we:] Onomastica, r. I, Wrocław 1955.