Mjyško III Stary (ur. mjyndzy 1122 a 1125, zm. 13 abo 14 marca 1202 we Kaliszu) – kśůnże wjelgopolski s dynastyje Pjastůw.

Mjyšek III Stary

Syn kśyńća Polski Bolesuawa III Křiwoustygo a Salomeje s Bergu.