Muster:Ôbrŏzek miesiōnca/mŏj 2020

Dzike elefanty we Parku Nŏrodowym Khao Yai. Dzike elefanty we Parku Nŏrodowym Khao Yai we Tajlandyji. We Azyji żyjōm elefanty ze gatōnku Elephas maximus.

Fotografijŏ: Khunkay

Ôstatnie ôbrŏzki miesiōnca: czyrwiec · lipiec