Muster:Ôbrŏzek miesiōnca/styczyń 2020

Zorza polarnŏ na Alasce Zorza polarnŏ na Alasce widzianŏ nad jeziorym Bear, przi amerykōńskij bazie siył luftowych Eielson.

Fotografijŏ: United States Air Force - Senior Airman Joshua Strang

Ôstatnie ôbrŏzki miesiōnca: mŏj · czyrwiec