Muster:Babel šachtelka

{{{kod buchštab}}} {{{tekst}}}


To je šablon z gůrnouůžyckej Wikipedyje.