Muster:Etniycznŏ skupina danga infoszachtla

{{{Etńiczno skupina}}}
({{{Mjano we godce}}})
[[Plik:{{{Uobrozek}}}|250px]]
{{{Uopis_uobrozka}}}
Wjelość do kupy {{{L_cŏłkŏ}}}
Gŏdka {{{Gŏdka}}}
Religije {{{Religije}}}
Pokrewne etniyczne skupiny: {{{Pokrewjyństwo}}}
Regiōny Zamiyszkōniyã:
{{{Zamiyszkaniy}}}
{{Etniycznŏ skupina danga infoszachtla
 | Etńiczno skupina     =
 | Mjano we godce =
 | Uobrozek    =
 | Uopis_uobrozka =
 | L_cŏłkŏ  =
 | Zamiyszkaniy   =
 | Gŏdka     =
 | Religije    =
 | Pokrewjyństwo =
}}