Muster:Firma infoszachtla

{{{mjanŏ}}}
{{Muster:Firma infoszachtla
 | tło = 
 | mjanŏ = 
 | uobrozek = 
 | uopis uobrozka = 
 | zorta = 
 | produkty = 
 | data założyniyŏ = 
 | twōrca = 
 | lokalizacyjŏ = 
 | prezes = 
 | maciyerzystŏ firma = 
 | dystrybutor = 
 | kreje fōngowaniyŏ = 
 | ważne pracowniyki =
 | wielość pracowniykōw =
 | neczajta = 
 | commons =
}}