Muster:Kōnkurs pjosynek infoszachtla

{{{mjanŏ}}}
{{Muster:Kōnkurs pjosynek infoszachtla
 | tło = 
 | mjanŏ = 
 | ôbrŏzek = 
 | ôpis ôbrŏzka = 
 | data = 
 | miyjsce =
 | prezyntery = 
 | nadŏwca hostujōncy = 
 | akty rŏzpŏczynajōnce =
 | akty kōńczōnce =
 | wjelŏść krejōw a regjōnōw we kōnkursiy =
 | kreje debiutujōnce =
 | kreje kere sōm nazod we konkursiy =
 | poprzedniy kōnkurs =
 | kolyjny kōnkurs =
 | neczajta = 
 | commons =
}}