Muster {{odn}}, gyneruje tekst tworzōnego ôd niego przipisu. Przijmuje te same argumynta.