Kerůnkowo nůmera

(Pōnkniyntŏ ze Numera kerunkowo)
Numery kerunkowe we Polsce
Numery kerunkowe we Mjymcach

Kerůnkowo numera – tajla nůmeracyji telefůnowyj, kero dźoło na jakimś teryńe a wybjerano je przyd właśćiwym numerym abůnynta. Umożliwjo gibke lokalizowańy a kerowańy połůnczyń.