Pōmoc:Kōntrola autorytatywnŏ

Kōntrola autorytatywnŏ (KA) to stworzōny ôd bibliŏtykŏrzi systym ôznaczyń i procedur, co sużōm klarownyj idyntyfikacyji ôsōb, miyjsc, dzieł, instytucyji itd.

We Wikipedyji i jeji projektach siostrzanych wrażanie ôznaczyń kōntrole autorytatywnyj suży przede wszyjskim lepszymu powiōnzaniu naszych treści z zasobami bibliotecznymi i archiwalnymi, a tyż z zewnyntrznymi bazami danych, co ôpisujōm te same tymaty. Ôznaczynia KA moc ulekszajōm dotarcie do ekstra informacyji i materyji z inkszych zdrzōdeł, a tyż do wielu przidajnych nŏczyń i zestawiyń (bp. wykazy publikacyji danego autora, wykazy wydań danego dzieła, wykazy bibliŏtyk, co dyspōnujōm danōm robotōm itd.). Mogōm tyż spōmŏgać systym ujednoznacznianiŏ mian artikli w sytuacyji, kej bp. mocka yncyklopedycznych ôsōb nosi to samo miano i nazwisko.

Przikłŏd zŏpisu kōntrole autorytatywnyj we ślōnskij Wikipedyji:

Grōmadzynie i pokazowanie ôznaczyń KA

edytuj

Kaj grōmadzymy?

edytuj

Kożdy artykuł ślōnskij Wikipedyje je powiōnzany (abo winiyn być) z ôdpednim zbiorym danych w naszym projekcie siostrzanym Wikidane. To prawie tam grōmadzymy ôznaczynia KA z roztōmajtych systymōw, co ôdpadajōm danymu tymatowi.

Jeźli chcesz zmiynić abo przidać ôznaczynie kōntrole autorytatywnyj, wejdź na ôdpedniõ strōnã Wikipedyje, a potym kliknij ôpcyjõ „Elymynt Wikidanych” z myni po lewyj strōne. Dokōnej pōmian bezpostrzednio na strōnie Wikidanych, co sie pokŏże.

Jeźli chcesz wykōnać srogszõ liczbã tyj zorty edycyji, pamiyntej, iże we Wikidanych powstały już gadżety i nŏczynia, co ulekszajōm pōłautōmatyczny import ôznaczyń KA z roztōmajtych baz. Przidajny może być tyż gadżet ślōnskij Wikipedyje, co pokazuje klarownõ informacyjõ, kej do artikla niy były wstawiōne ôznaczynia KA, chociŏż ône sōm dostympne w Wikidanych.

Jak pokazujymy?

edytuj

Informacyje dlŏ wszyjskich edytorōw

edytuj

Coby pokŏzać ôznaczynia KA dlŏ danego artykułu Wikipedyje, styknie wrazić muster {{Kōntrola autorytatywnŏ}} abo jego skrōcōne wywołanie {{ka}} na samym spodku artykułu (przi edytowaniu w edytōrze wizualnym) abo na spodku kodu, zarŏz nad kategoryjami (przi edytowaniu w kodzie). Wszyjske dane bydōm zaimportowane autōmatycznie z Wikidanych. Muster niy pokŏże sie, jeźli w Wikidanych niy ma żŏdnych ôznaczyń KA dlŏ danego tymatu.

Coby przejść prosto do wpisu na dany tymat w ôbranyj bazie, styknie kliknōńć pokŏzane ôznaczynie.

Informacyje dlŏ edytorōw ô srogij wiedzy technicznyj

edytuj

Ôd strōny technicznyj systym pokazowaniŏ ôznaczyń KA je kerowany ôd napisanego w Lua modułu. Skuli masowego użyciŏ tego modułu, wszyjske srogsze zmiany w nim winny być poprzedzone publicznōm dyskusyjōm, a potym wkludzane ôd ôsōb, co majōm ôdpednie talynta informatyczne.

Wykŏz ôznaczyń

edytuj

Połny wykŏz wszyjskich sebranych w zasobach Wikimediów ôznaczyń KA dlŏ danego tymatu, a tyż jego idyntyfikatorōw w bazach danych inkszyj zorty, idzie znojś na strōnie ôdpednigo elymyntu Wikidanych. Szablōny Wikipedyje pokazujōm jyno ôbrane, nojważniyjsze ôznaczynia KA. Niżyj znojdziesz terŏźny wykŏz wszyjskich ôznaczyń, kere idzie trefić we ślōnskij Wikipedyji.

pokazowany skrōt połne miano administratōr systymu państwo szyrsze informacyje
ISNI International Standard Name Identifier ISNI-AI miyndzynŏrodowy International Standard Name Identifier (ang.)
NLP National Library of Poland Polskŏ Bibliŏtyka Nŏrodowŏ Polskŏ Polskŏ Bibliŏtyka Nŏrodowŏ (pol.)
NUKAT Nŏrodowy Uniwersalny Katalog Cyntralny Bibliŏtyka Uniwersyteckŏ we Warszawie Polskŏ NUKAT (pol.)
ORCID Open Researcher and Contributor ID ORCID Inc. miyndzynŏrodowy ORCID (pol.)
VIAF Virtual International Authority File Online Computer Library Center miyndzynŏrodowy Online Computer Library Center (ang.)
ULAN Union List of Artist Names The Getty Research Institute Stany Zjednoczōne Union List of Artist Names (ang.)
Europeana Europeana ID Europeana miyndzynŏrodowy Europeana (pol.)
LCCN Library of Congress Control Number Bibliŏtyka Kōngresu Stany Zjednoczōne Library of Congress Control Number (ang.)
GND Gemeinsame Normdatei Niymieckŏ Bibliŏtyka Nŏrodowŏ Niymcy Niymieckŏ Bibliŏtyka Nŏrodowŏ (niym.)
NDL Web NDL Authorities Bibliŏtyka Zgrōmadzyniŏ Nŏrodowego Japōnije Japōnijŏ Web NDL Authorities (niym.)
SELIBR Bibliŏtyka Krōlewskŏ we Sztokholmie Szwecyjŏ Bibliŏtyka Krōlewskŏ we Sztokholmie (szw.)
BnF Bibliothèque nationale de France Bibliŏtyka Nŏrodowŏ Francyje Francyjŏ Bibliŏtyka Nŏrodowŏ Francyje (fr.)
SUDOC Système Universitaire de Documentation Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur Francyjŏ Système Universitaire de Documentation (fr.)
SBN Servizio bibliotecario nazionale Ministerstwo Kultury i Erbowizny Nŏrodowyj Italije Italijŏ Servizio bibliotecario nazionale (wł.)
NLA National Library of Australia Bibliŏtyka Nŏrodowŏ Australije Australijŏ Bibliŏtyka Nŏrodowŏ Australije (ang.)
BNCF Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze Cyntralnŏ Bibliŏtyka Nŏrodowŏ we Floryncyji Italijŏ Biblioteca Nazionale Cyntrale di Firenze (wł.)
NKC Národní knihovna České republiky Bibliŏtyka Nŏrodowŏ Czeskij Republiki Czechy Bibliŏtyka Nŏrodowŏ Czeskij Republiki (cze.)
DBNL Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren Bibliŏtyka Cyfrowŏ Niderlandzkij Literatury Niderlandy Bibliŏtyka Cyfrowŏ Niderlandzkij Literatury (nid.)
RSL Russian State Library Ruskŏ Bibliŏtyka Państwowŏ Rusyjŏ Ruskŏ Bibliŏtyka Państwowŏ (ros.)
BNE Biblioteca Nacional de España Hiszpańskŏ Bibliŏtyka Nŏrodowŏ Hiszpanijŏ Hiszpańskŏ Bibliŏtyka Nŏrodowŏ
BNR Biblioteca Națională a României Bibliŏtyka Nŏrodowŏ Rumunije Rumunijŏ Bibliŏtyka Nŏrodowŏ Rumunije (rum.)
NTA Bibliŏtyka Krōlewskŏ Niderlandōw Niderlandy Bibliŏtyka Krōlewskŏ Niderlandōw (nid.)
BIBSYS Bibsys (agynda norweskigo regyrōnku) Norwegijŏ BIBSYS (nor.)
CALIS China Academic Library & Information System China Academic Library & Information System China CALIS (fr.)
CiNii Nŏrodowy Instytut Informatyki Japōnije Japōnijŏ CiNii (ang.)
Open Library Open Library Internet Archive Stany Zjednoczōne Open Library (ang.)
OBIN Oxford University Press Wielkŏ Brytanijŏ Dictionary of National Biography (ang.)

Ôkrōm tego w boksie kustra kōntrole autorytatywnyj sōm gynerowane tyż linki do powiōnzanych z danym tymatym publikacyji we bazie WorldCat.