Pagōr to je naturalnŏ i wypukłŏ forma rzeźby terynu ô umŏwnyj wysokości wzglyndnyj do 100 m[1].

Pagōr

Pagōry wyrōżniajōm sie we ôbtoczyniu srogszym nachyleniym stoku. Cymple pagōrōw sōm zaôbycz kolite. Sōm formōm terynu myńszõ ôd bergōw, a srogszõ ôd kymp.

Zobŏcz tyżEdytuj

Przipisy

  1. Stanisław Pietkiewicz, Stefan Żmuda: Słownik pojęć geograficznych. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973, s. 329.