Pietas to bůła rzimsko persońifikacyjo pobożnośći a sumjynnośći. Przedstowjany na awersach rzimskich klepokůw przestowjůny s paterům a berłym.

Pietas przedstawjůny na moneće Tyjodory