Platforma Ôbywatelskŏ

Platforma Ôbywatelskŏ (pol. Platforma Obywatelska, PO) to je polskŏ liberalno-kōnserwatywnŏ politycznŏ partyjŏ, co jōm założyli Donald Tusk, Andrzej Olechowski a Maciej Płażyński, a je zaregistrowanŏ we gyrichcie ôd 5 marca 2002. Terŏźnie ônyj liderym je Donald Tusk.

Platforma Ôbywatelskŏ
Platforma Obywatelska
Krŏj  Polska
Skrōt PO
Lider Donald Tusk
Data założyniŏ 24 stycznia 2001
Adresa siydziby ul. Wiejska 12a,
00-490 Warszawa
Politycznŏ ideologijŏ krześcijōńskŏ dymokracyjŏ, liberalny kōnserwatyzm, socjalliberalizm, proojropeizm
Poglōndy ekōnōmiczne ôbywatelskŏ ekōnōmijŏ rynkowŏ, liberalizm ekōnōmiczny
Wielość czōnkōw 33 090 (styczyń 2021)
Czōnkostwo
miyndzynŏrodne
Ojropejskŏ Partyjŏ Ludowŏ
Skupina we Ojropejskim
Parlamyncie
Ojropejskŏ Partyjŏ Ludowŏ (Krześcijōńske Dymokraty)
Mōdziyżowŏ skupina Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”
Farby

     błynkit

     apluzin

Galeryjŏ we Wikimedia Commons
Internetowŏ zajta

Lidery partyje

edytuj
Fotka Miano Ôkres
1.   Maciej Płażyński 18 paździyrnika 2001 – 1 czyrwnia 2003
2.   Donald Tusk 1 czyrwnia 2003 – 8 listopada 2014
3.   Ewa Kopacz 8 listopada 2014 – 26 stycznia 2016
4.   Grzegorz Schetyna 26 stycznia 2016 – 29 stycznia 2019
5.   Borys Budka 29 stycznia 2019 – 3 lipnia 2021
6.   Donald Tusk ôd 3 lipnia 2021 do terŏz

Sparcie we welowaniach

edytuj

Do parlamyntu

edytuj
 • 2001 – 1 651 099 gosōw (12,68%)
 • 2005 – 2 849 259 gosōw (24,14%)
 • 2007 – 6 701 010 gosōw (41,51%)
 • 2011 – 5 629 773 gosōw (39,18%)
 • 2015 – 3 661 474 gosōw (24,09%)
 • 2019koalicyjŏ ze Modernōm, iPL i Zielōnymi

Na prezydynta

edytuj
 • 2005Donald Tusk (przegranŏ)
  • Piyrszŏ tura: 5 429 666 gosōw (36,33%)
  • Drugŏ tura: 7 022 319 gosōw (45,96%)
 • 2010Bronisław Komorowski (wygranŏ)
  • Piyrszŏ tura: 6 981 319 gosōw (41,54%)
  • Drugŏ tura: 8 933 887 gosōw (53,01%)
 • 2015Bronisław Komorowski* (przegranŏ)
  • Piyrszŏ tura: 5 031 060 gosōw (33,77%)
  • Drugŏ tura: 8 112 311 gosōw (48,45%)
 • 2020Rafał Trzaskowski (przegranŏ)
  • Piyrszŏ tura: 5 917 340 gosōw (30,46%)
  • Drugŏ tura: 10 018 263 gosōw (48,97%)

* Niyznŏleżny kandydŏt ze sparciym ôd PO.

Necowe ôdwołania

edytuj