Połedniowŏ Afryka

Połedniowŏ Afryka to je regiōn Afryki, co ôbyjmuje połedniowõ tajlã kōntynyntu. Zaôbycz do krŏjōw Połedniowyj Afryki zaliczane sōm:

Państwa Połedniowyj Afryki