Prawo drōgi (żygluga)

Prawo drōgi to we żygludze je zbiōr prawideł ruchu żyglugowego na poszczegōlnych drōgach wodnych. Tykajōm ône mijaniŏ i wyprzedzaniŏ sie szifōw a piyrszego prawa drōgi.

W szyrszym miarkowaniu, prawo drōgi tykŏ tyż prawideł używaniŏ świateł, znakōw i sygnałōw na strzōdlōndowych drōgach wodnych, zachowaniŏ szifōw we ciynżkich warōnkach atmosferycznohydrologicznych a ôgōlnych prawideł ôstrożności podyktowanych praktykōm żyglarskōm.

Prawo drōgi ôbyjmuje prawidła miyndzynŏrodowe, take jak Miyndzynŏrodowe Prawidła ô Zapobiyganiu Zderzyniōm na Morzu, a tyż lokalne prawidła hawynowe, samostanowiōne ôd miyjscowyj administracyje na lokalnych drōgach wodnych.