Lista Prezydyntůw Polski:

Lista ńy uobejmuje tych, kere byli Przewodniczůncych Radůw Państwa.

II Rzeczpospolito: edytuj

Lp. Uobrazek Mjano Uokres sprawowańo ferwaltůngu Partyjo
uod ło
  Józef Piłsudski – ńy bůł prezydyntem, nale jako: 14 listopada 1918 14 grudńa 1922 Polsko Socjalistyczno Partyjo
1.   Gabriel Narutowicz 14 grudńa 1922 16 grudńa 1922 ńypartyjny – zgłoszony bez Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
  Maciej Rataj – zastympowoł Prezydynta RP 16 grudńa 1922 20 grudńa 1922 Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
2.   Stanisław Wojciechowski 20 grudńa 1922 14 moja 1926 Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
  Maciej Rataj – zastympowoł Prezydynta RP 14 moja 1926 4 czyrwca 1926 Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
31 moja 1926 r. Józef Piłsudski wygroł wotůng, nale ńy przyjůn urzyndu Sanacyjo
3.   Ignacy Mościcki 4 czyrwca 1926 30 wrześńa 1939 (dwje kadencyje) ńypartyjny - bůł we uoboźe Sanacyji

Polsko we lotach 1944-1952: edytuj

Lp. Uobrozek mjano Uokres sprawowańo ferwaltůngu Partyjo
uod uod
1.   Bolesław Bierut 31 grudńa 1944 4 lutygo 1947 Polsko Robotniczo Partyjo
Władysław Kowalski 4 lutygo 1947 5 lutygo 1947 Stronnictwo Ludowe
2.   Bolesław Bierut 5 lutygo 1947 20 listopada 1952 Polsko Robotniczo Partyjo
od 1948 Polsko Zjednoczono Robotniczo Partyjo

Polsko Ludowo Republika: edytuj

Lp. Uobrozek Mjano Uokres sprawowańo ferwaltůngu Partyjo
uod ło
1.   Wojciech Jaruzelski 19 lipca 1989 30 grudńa 1989 Polsko Zjednoczono Robotniczo Partyjo

Prezydynty Polski na Uchodźstwie: edytuj

Lp. Uobrozek Mjano Uokres sprawowańo ferwaltůngu Partyjo
uod ło
1.(4)   Władysław Raczkiewicz 30 wrześńa 1939 6 czyrwca 1947
(do 5 lipca 1945 roku Prezydynt i Rzůnd Polski na Uchodźstwje mjoły cołke mjyndzynarodowe uznańy)
-
2.(5)   August Zaleski 9 czyrwca 1947 7 kwietńa 1972 -
  Rada Trzech (uopozycyjo prezydynta Zalewskiego, kery złomoł kůnstytucyjo) 3 śyrpńa 1954 7 kwjetńa 1972
3.(6)   Stanisław Ostrowski 9 kwjetńa 1972 8 kwjetńa 1979 -
4.(7)   Edward Bernard Raczyński 8 kwjetńa 1979 8 kwjetńa 1986 -
5.(8)   Kazimierz Sabbat 8 kwjetńa 1986 19 lipca 1989 -
6.(9)   Ryszard Kaczorowski pů zaprziśynżińu Lecha Wałęsy przekozoł swoje uprowńyńo, a rzůnd emigracyjny utworzoł Likwidacyjno Kůmisyjo, kero do 31 grudńa 1991 przestoła fůngować. 19 lipca 1989 22 grudńa 1990 -

III Rzeczpospolito: edytuj

Lp. Uobrozek Mjano Uokres sprawowańo ferwaltůngu Partyjo
uod ło
-   Wojciech Jaruzelski 31 grudńa 1989 22 grudńa 1990 Polsko Zjednoczono Partyjo Robotniczo
1.   Lech Wałęsa 22 grudńa 1990 22 grudńa 1995 Solidarność, Porozůmjyńe Cyntrům
2.   Aleksander Kwaśniewski 23 grudńa 1995 23 grudńa 2005 (dwje kadyncyje) Sojusz Demokratycznyj Lewicy
3.   Lech Kaczyński 23 grudnia 2005 10 kwjetńa 2010 (Zginůł we katasztrofje polskiego prezidenckego fligra wele Smolyńska) Prawo a Sprawjedliwość
Bronisław Komorowski 10 kwjetńa 2010 8 lipca 2010 Ubywatelsko Platforma
Bogdan Borusewicz 8 lipca 2010 8 lipca 2010 ńypartyjny - popierany bez Uobywatelsko Platforma
Grzegorz Schetyna 8 lipca 2010 6 śyrpńia 2010 Uobywatelsko Platforma
4.   Bronisław Komorowski 6 śyrpńa 2010 6 śyrpńa 2015 Uobywatelsko Platforma
5.   Andrzej Duda 6 sierpnia 2015 terozki Prawo a Sprawjedliwość