Prziwileje miasta to je termin ôdnoszōncy sie do zbioru prawideł, co ôkryślajōm ôdpednio relacyje ôd strzedniowiecznego miasta do mōnarchy abo pōna a wzajymne relacyje czōnkōw tyj społeczności. Prawidła te zaôbycz tykoły uzdaniŏ administracyjnego miasta, możebności skŏrnych i procesowych uprawniyń, jak tyż ôsobistych swobōd pōmiyszkiwŏczōw. Ino te miasto, co mioło prziwileje, mogło być uznane za instytucyjōnalne, nale inksze roztōmajte wŏżne ôbiekty ô funkcyjach cyntralnych mogły we strzedniowieku wykōnować niykere funkcyje porzōnd kojarzōne ze sztadym (cum bajszpil funkcyje administracyjne, prawne, kulturalne).

Akt nadaniŏ prziwilejōw miasta dlŏ Flensburga ze 1284 roku