Regarzyka we Polsce, położůno na Pobrzeżu Połedńowobałtyckym, we wojewůdztwje zachodńopůmorskym, uo dugośći ůng. 172,5 km.

Rega kole Łobza