Ryma alergičnońymoc, alergične zapalyńy buůnůw maźglatych šnupy. Skiž reakcyje na alergyny, zauobyč pyuki roślinůw, immůnoglobuliny uwolńajům histamina, kero štrucho maźglate buůny šnupy. Uobjawůma ryme sům kichańy, uobfito wydźelina ze šnupy a zatkańy jydnyj abo uobu jeji dźurůw, a tyž začyrwjyńyńy a lzowjyńy ślypjůw. Dodatkowym uobjawym je bolyńy gowy. Lečůno je nojčyńśći lykůma antyhistaminůwymi.