Siyłeje - historycznŏ nacyjŏ s tōnguskich ludōw kerŏ zamiyszkiwŏłŏ pōłnocne tereny Mandżuryje a Wywnyntrznyj Mōngolije.

Przipisy

Tōngusy
Tōnguske ludy

EwenkiEwenyMandżuryNanajeNegidaleOroczeOrokenyŌlczasySiybySolōnyUdegejeUltasy

Historyczne ludy

Duczery† • Dżurczeny† • Mohesy† • Siyłeje

martwe