Strategijŏ realnegŏ czasu

Strategijŏ realnegŏ czasu - zorta strategije sōnaczōna piyrszy rŏz we szpilu Dune II[1]. Zorta cechuje siy brakiym tur a wszytkŏ siy fōnguje we tym sōmym czasiy.

Przipisy