Feler uprawniyń

Niy mŏsz przizwolyniŏ na zmiany nazwy kont uniwersalnych, skuli takigo powodu:

Ńy mosz uprawńyń coby wykůnać ta uoperacyjo.