Archyyp Gjeorgijewicz Kudrin-Abachyynyskaj – Inne języki