Ślůnsko godka: Porōwnanie wersyji

bez ôpisu edycyje
m (« Zz Źż Žž » → « Zz Źź Žž » ; « - » → « – »…)
'''Ślůnsko godka''' – godka, kerům posuůguje śe rdzynna ludność [[Gůrny Ślůnsk|Gůrnygo Ślůnska]] a reliktowo tajla ludnośći [[Dolny Ślůnsk|Dolnygo Ślůnska]]. Na kštoutowańy śe suowńictwa godki mjouy ajnflus zapožyčyńo s godek: [[Polsko godka|polskij]], [[Česko godka|českij]] (a račej morawskigo, fůnkcjůnujůncygo dawńij kej uodrymbno godka), [[Ńymjecko godka|ńymjeckij]] (čynśći s germańskigo djalektu ślůnskigo, ńiž standardowygo ńymjeckigo) a tajlowo [[Suowacko godka|suowackij]]. W godce tyi přewažo źrůduosuůw [[Godki suowjańske|suowjański]]. Značno tajla wyražyń bližša je račej [[Staropolska godka|godce staropolskij]], a kůnkretńy sůmśedńim djalektům wjelgopolskymu i mouopolskymu a [[Dolnouůžycko godka|godce dolnouužyckijdolnouůžyckij]], [[Gůrnouůžycko godka|gůrnouužyckijgůrnouůžyckij]] i morawskij, kej wspůučesnej standardowyj polščyźńy. Mowa ślůnsko růžńi śe uod inkšych godek suowńictwym, [[Fůnetyka|fůnetykům]] a tajlowo [[Uortografja|uortůgrafiům]].
 
Uobecńy trwajům prace nod utwořyńym ślůnskij godki literackej. Užywany we [[Internec|Internecu]] warjant ślůnskij godki je uoparty guůwńy na djalyktach, w kerych śe godo w rejůńy [[Katowice|Katowic]] a [[Gliwice|Gliwic]]. Uod [[Lata 30. XX wjeku|lot 30. XX w.]] istńije juž ślůnsko mikrogodka literacko – [[Lašsko godka|lašsko]], ustandaryzowany bez frydeckigo pisařa Erwina Goja, znůnygo kej [[Óndra Łysohorsky|Óndra Łysohorsky]], nale zostou uoparty na baźe půgrańičnej ślůnsko-morawskej gwary gůrno-ostrawskij, wjync ńy je do zespouů djalektůw ślůnskych reprezyntatywny.
8217

edycji