Dyskusyjo:TVS: Porōwnanie wersyji

Nowo zajta: ''TVS je kjerowany guůwńe ku mjyškańcůw Ślůnska'' ?? Jo by padou, co račyj do mjyškańcůw "wojewůdztwa ślůnskigo" , bo dyć uůnii tam ńy godajům nic o Wrocuawju, Opolu, ...
(Nowo zajta: ''TVS je kjerowany guůwńe ku mjyškańcůw Ślůnska'' ?? Jo by padou, co račyj do mjyškańcůw "wojewůdztwa ślůnskigo" , bo dyć uůnii tam ńy godajům nic o Wrocuawju, Opolu, ...)
(Brak rōżnic)
103

edycje