Afy prawe: Porōwnanie wersyji

Rozmiar się nie zmienił ,  12 lat temu
bez ôpisu edycyje
(jynzykowe sprowjyńa)
Ćauo afůw je pokryte myńi abo baři gynstymi škutami, twořůncymi čynsto na uebje i karku zorta gřiwy. Pozbawjůne škutůw můgům być yno gymba, duońy, podešwy šuapůw a uokolice půřidkůw. Ubarwjyńy afůw je zwykle ćymne i skrůmne, yno tajle ćoua bez škutůw bywajům zabarwjůne jaskrawo. Kejńikej tyž wystympujům u ńykerych zortůw afůw trocha žywše i baři kůntrastowe kolory škutůw.
 
W přećiwjyństwje do inkšych řyndůw ssokůw, u afůw [[můzgočaška]] je śilńy rozwińjynto i baři zaokrůnglůno. Cechům charakterystyčnům čašek afůw je tyž kštout [[Uočodouy|uočodouůw]], skerowanych do přodku (wyraźńij niž u [[Moupjatki|moupjatek]]) i blank uoddźelůnych uod jům skrůńowych. [[Ůzymbjyńy]] afůw je peunepoune.
 
Wjynkšość afůw žyje w [[Stado|stadach]] abo grupach uo charakteře familjůw, uo rozbudowanej struktuře spouečnej. Wystympujům tyž gatůnki [[Můnůgamja|můnůgamične]]. Čynstoś stadu přewodźi nojśilńijšy samjec. U samic wystympuje 4-tydńowy [[Mynstruacja|cykl mynstruacyjny]], brak sezůnowośći urodzyń. Samica rodźi zwykle jydno mode, kere bez dugšy čas je při matce, třimajůnc śe jům fest kůńčynůma.
5258

edycji