Ślůnsko godka: Porōwnanie wersyji

m
Wycofano sprowjyńe užytkowńika Gnyp (godka). Autor přiwrůcůnej wersyji to Masti.
(z pl na szl)
m (Wycofano sprowjyńe užytkowńika Gnyp (godka). Autor přiwrůcůnej wersyji to Masti.)
| kolor=0000ff
| barwa=ffffff
| mjano oryginalne=SzlůnzkoŚlůnsko godka
| kraj, rygjůn1=[[SzlůnzekŚlůnsk]] (we tajli podgrańicach [[Polska|PolskůmPolski]] a [[Čechy|ČechůmaČechůw]]), [[MjymceŃymcy]], [[USA]]
| ličba=~1 250 tyś.
| pozycja=
| familija=[[Godki indyojropyjskyindoojropejske]]
* [[Suowjańske godki|Godki suowjańskysuowjańske]]
** [[Godki zapadńosuowjańskyzachodńosuowjańske]]
*** [[Godki lechicke]]
**** '''szlůnzkoślůnsko godka'''
| kraj, rygjůn2=ńy uznowanouznowony
| agencyjo=
| zortarodzej=můdyfikůwanymodyfikowůny [[alfabyjtalfabyt uaćiński]]
| iso1=
| iso2=
| přimjotnik2=
}}
'''SzlůnzkoŚlůnsko godka''' (ńykejńykedy mjanowanouokreślano bez jejijei užywocůwužytkowńikůw: '''pů našymu''') – godka, wedlepodug kjerykeryj godajům tukyjšyrdzynne ludźaludźe wy [[WjyrchńiGůrny SzlůnzekŚlůnsk|WjyrchńymGůrnygo SzlůnzkuŚlůnska]] a uostatekreliktowo norodatajla wyludnośći [[Dolny SzlůnzekŚlůnsk|SpodńymDolnygo SzlůnzkuŚlůnska]]. WeW [[WšechuobecnyNarodowy Nacyjowy WykozSpis Powšychny|WšechuobecnymNarodowym NacyjowymSpiśe WykoźePowšychnym]] wew [[2002|2002]] godźeroku nadepůnod 56 tyśůncůwtyśyncy per`zůnůwuosůb uobznojmjůuozadeklarowouo szlůnzkiślůnski zakej godka důmowodůmowa<ref>Podug WšechuobecnygoNarodowygo NacyjowygoSpisu WykozaPowšychnygo ze [[2002]] godaroku 56 tyśůncůwtyśyncy SzlůnzoukůwŚlůnzokůw (40 tyśůncůwtyśyncy s wojewůdztwa szlůnzkygoślůnskigo) uobznojmjůuozadeklarowouo ižeaže w důmadůmu usużoposůguje śe godkům szlůnzkůmślůnskům.</ref>, atoli sům rechnůngirachowańa, ižeaže rażinkuuobecńy řůńdźiužywo ńůmjei ůngyfer 1,25 milijůnamiljůna per`zůnůwuosůb. Tajla s ńich podźywo śepřebywo za krajůmagrańicůma [[SzlůnzkŚlůnsk]]a - w [[MjymceŃymcy|MjymcachŃymcach]], [[Čechy|Čechach]] a [[USA]]. Godka szlůnzkoślůnsko zaličo śe do [[godki zapadńosuowjańskylechicke|grupy lechickej]] [[godki zachodńosuowjańske|godek zapadńosuowjańskychzachodńosuowjańskich]]. Nojbližše jijei godki to [[polsko godka|polsko]], [[kašubsko godka|kašubsko]], [[uůžycke godki|godki uůžyckyuůžycke]] ([[wjyrchńouůžyckogůrnouůžycko godka|wjyrchńogůrno-]] a [[spodńouůžyckodolnouůžycko godka|spodńodolno-]]) ajiuoroz tyž [[česko godka|česko]] a [[suowacko godka|suowacko]].
Mowa szlůnzkoślůnsko mjyńi śe uod inšychinkšych godek suowůmasuowńictwym, [[Fůnetyka|fůnetykům]] a [[Uortografja|uortůgrafijůmuortůgrafjům]]. W [[Polska|polskipolskij]] wyučůnyliteratuře literatuřynaukowyj přewožodůminuje unauočńyńypůglůnd, co etnolekt szlůnzkiślůnski je grupůmzespouem [[Gwara|gwarůwgwar]] abo djalyktůw/poddjalyktůw w růmachramach [[Polsko godka|polskipolskij godki]].
 
== Fůnolůgijo ==