Ślůnsko godka: Porōwnanie wersyji

 
== Kodyfikacyjo a godka literacko ==
Uobecńy trwajům prace nod utwořyńym ślůnskij godki literackej. Užywany we [[Internec|Internecu]] warjant ślůnskij godki je uoparty guůwńy na djalyktach, w kerych śe godo w rejůńy [[Katowice|Katowic]] a [[Gliwice|Gliwic]]. Uod [[Lata 30. XX wjeku|lot 30. XX w.]] istńije juž ślůnsko mikrogodka literacko – [[Lašsko godka|lašsko]], ustandaryzowany bez frydeckigo pisořa Erwina Goja, znůnygowywouanygo kej [[Óndra Łysohorsky|Óndra Łysohorsky]], nale zostou uoparty na baźe půgrańičnej ślůnsko-morawskej gwary gůrno-ostrawskij, wjync ńy je do zespouů djalektůw ślůnskych reprezyntatywny.
 
[[Bibljoteka Kůngresu USA|Bibljoteka Kůngresu USA]] [[18 lipca|18 lipca]] [[2007|2007]] wpisoua ślůnskům godke w rejer godek śwjata<ref>(pl) "[http://www.dziennik.pl/Default.aspx?TabId=14&ShowArticleId=54602 Język śląski jest językiem obcym]" – Dziennik Polska-Europa-Świat, 28 lipca 2007.</ref>. Ślůnsko godka zostoua tyž zarejerowana w Mjyndzynarodowyj Uorgańizacyji Jynzykowyj, gdźe přidźelůno jei kod [[Mjyndzynarodowa Uorgańizacyjo Normalizacyjno|ISO]]: "szl"<ref>[http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=szl SIL International, Documentation for ISO 639 identifier: szl].</ref>. Bůuy to pjyrše kroki ńyzbyndne do stwořyńo m.in. [[ślůnsko Wikipedyjo|ślůnskij Wikipedyji]].
106

edycji