Sojusz Socjalistycznych Sowjeckich Republik: Porōwnanie wersyji