Kśynga Powtůrzůnygo Prawa: Porōwnanie wersyji

bez ôpisu edycyje
'''Kśynga Powtůřůnygo Prawa''' ['''Pwt'''], '''Pjůnto Kśynga Mojžešowo''' ['''5 Mojž'''] zamykazawjyro [[Tora]], je růwnočeśńy pjůntům kśyngům [[Stary Testamynt|Starygo Testamyntu]] a [[Biblijo|Biblije]]. Mjano kśyngi we [[hebrajsko godka|hebrajskij godce]] to ''Dvarim'' דברים, eli "suowa", uod pjyršygo wyrazu tyj kśyngi, we [[greka|grece]] ([[Septuaginta]] - Δευτερονόμιον) a [[uaćina|uaćińy]] ([[Wulgata]] - Deuteronomium) mjano tumačy śe kej "powtůřůne prawo". Pwt zawjero moc nawjůnzań do půpředńich šterech kśiągkśůng, we tym ntpl.b. powtůřyńy [[Dekalůg]]u a inkšych přepisůw. W kśyndze tyj ůmješčůny je tyž hymn [[Mojžeš]]a.
[[Kategoria:Biblijo]]
[[ar:سفر التثنية]]