Zeami Motokiyo: Porōwnanie wersyji

bez ôpisu edycyje
m (uortograficzne a tychńiczne using AWB)
 
'''Zeami Motokiyo''', [[japůńsko godka|jap.]] '''世阿弥''' ([[1363]] - [[1443]]), znony tyžtyż kej '''Kanze Motakyo''' to bůubůł [[Japůńja|japůński]] [[aktor]] a [[DramatopisořDramatopisorz|pisořpisorz]] uod [[špilszpil tyjatralny|špiliszpili tyjatralnych]]. NapisouNapisoł menga s nojwažńijšychnojważńijszych špiliszpili we japůńskym tyjatřetyjatrze.
{{ort}}
'''Zeami Motokiyo''', [[japůńsko godka|jap.]] '''世阿弥''' ([[1363]] - [[1443]]), znony tyž kej '''Kanze Motakyo''' to bůu [[Japůńja|japůński]] [[aktor]] a [[Dramatopisoř|pisoř]] uod [[špil tyjatralny|špili tyjatralnych]]. Napisou menga s nojwažńijšych špili we japůńskym tyjatře.
 
ChowouChowoł go uojćec, tyžtyż aktor, [[Kanami]]. Cuzamyn uoba uodymknyli [[tyjater]] Noh, kery potym začůnzaczůn wystawjać špileszpile do [[Ashikagi Yoshimitsu]], [[šůgůnszůgůn]]a Japůńje. Kej Zeami zastůmpiuzastůmpił uojca coukymcołkym, uopracowouuopracowoł wuosnywłosny styl, kery dziśej znomy kej Nah - mišůngmiszůng [[Pantůńima|pantůńimy]] a gimnastyki suownyjsłownyj.
 
Kole 50 špiliszpili tyjatralnych je jymu připisywaneprzipisywane, m.in. ''Izutsu'', ''Hagoromo'' ("Mantel z piůrpjůr"), ''Koi no omoni'' ("UadunekŁadunek kochańo") a ''Takasago''. NapisouNapisoł uůnłůn tyžtyż [[podrynčnikpodryncznik]] lo aktorůw ''Fūshi kaden'' (風姿花伝) znony tyžtyż kej ''Kadensho'' (花伝書).
 
To uůnłůn je uwožanyuwożany za chopa kery s Noh zrobiuzrobił powažnopoważno forma tyjatralno.
 
[[Kategoryjo:Japůńske pisorze|Motokiyo, Zeami]]
Anonimowy użytkownik